Oppstart alle partier, blir uke 35, Tropp(konkurransepartier) starter uke 34.

Påmeldingsskjema

Paraturn

Parti  Dag  Tid  Sted 
Paraturn  Onsdag  16:00-17:30  Turnhallen 
       

Partier for barn under skolealder

Parti  Dag  Tid  Sted 
Foreldre og barn 2-3 år  Mandag  17:00-17:45  Speilrommet 
Foreldre og barn 2-3 år  Tirsdag  17:00-17:45  Speilrommet
Foreldre og barn 2-3 år  Torsdag  17:00-17:45  Speilrommet
Foreldre og barn 4 år  Mandag  17:45-18:30  Speilrommet
Foreldre og barn 4 år  Tirsdag  17:45-18:30  Speilrommet
Foreldre og barn 4 år Torsdag 17:45-18:30 Speilrommet
Gymlek 5 år  Mandag 17:00-17:45 Turnhallen 

Partier for barn i barneskolealder

Parti  Dag  Tid  Sted 
TURN/DANS 1-2 Klasse  Onsdag  18:30-19:15  Speilrommet 
TURN/DANS 3-4 Klasse  Onsdag  19:15-20:00  Speilrommet 
TURN/DANS 5-7 Klasse  Onsdag  17:30-18:30  Turnhallen 
SALTO 1. Klasse  Mandag  17:45-18:30  Turnhallen 
SALTO 2. Klasse  Mandag  18:30-19:15  Turnhallen 
SALTO 3. Klasse  Mandag  19:15-20:00  Turnhallen 
SALTO 4. Klasse  Onsdag  18:15-19:15  Turnhallen 
SALTO 5. Klasse  Onsdag  18:15-19:15  Turnhallen 
SALTO 6. Klasse  Onsdag  19:15-20:15  Turnhallen 
SALTO 7. Klasse  Onsdag  19:15-20:15  Turnhallen 

Partier for ungdom

 

Parti  Dag  Tid  Sted 
TURN/DANS 8-10 Klasse  Onsdag  18:30-19:30  Turnhallen 
SALTO 8 Klasse oppover  Onsdag  20:15-21:15 Turnhallen 

 

Konkurransepartier

Parti  Dag  Tid  Sted 
TROPP Aspirant 9-10 år  Tirsdag  18:15-19:30  Turnhallen 
TROPP Aspirant 9-10 år  Torsdag  17:00-18:15  Turnhallen 
Frittstående Aspirant 9-10 år  Torsdag  18:30-19:45  Turnhallen 
TROPP Rekrutt 11-12 år  Tirsdag  17:00-18:15  Turnhallen 
TROPP Rekrutt 11-12 år  Torsdag  18:15-19:30  Turnhallen 
Frittstående Rekrutt 11-12 år  Tirsdag  18:30-19:45  Turnhallen 
TROPP Junior 13-18 år  Tirsdag  19:30-20:45  Turnhallen 
TROPP Junior 13-18 år  Torsdag  19:30-20:45  Turnhallen 
TROPP Senior 18 år   Tirsdag  19:30-20:45  Turnhallen 
TROPP Senior 18 år   Torsdag  19:30-20:45  Turnhallen 

Partier for voksen

Parti  Dag  Tid  Sted 
Damene  Onsdag  19:30-20:30  Turnhallen 
GymX  Mandag  18:30-20:00  Speilrommet
SENIORTRENING  Søndag  19:00-20:00  Turnhallen 

 

Del dette