IDRETTENS BARNERETTIGHETER

Idrettens-barnerettigheter

Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnets og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, fysiske utvikling og funksjonshemning.

1.Trygghet
Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for utilbørlig press eller utnyttelse. Skader skal forebygges. Barn under 6 år skal ha med seg en voksen på aktivitetene.

2. Vennskap og trivsel
Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette for at de skal utvikle vennskap og solidaritet. Trivsel gir grobunn for læring og læring gir grobunn for trivsel.

3. På barnas premisser
Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå.

4. Mestring
Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal også ha muligheter for variasjon, øving og samspill med andre.

5. Påvirkning
Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal ha muligheter til å være med på planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenere og foresatte.

6. Frihet til å velge
Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter, de vil delta i – og bestemmer selv hvor mye de vil trene.

7. Konkurranser for alle
Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke, og ha like muligheter til å delta. Barn som melder overgang fra en klubb innen samme idrett skal ha full rett til å delta i konkurranser for en ny klubb straks overgangen er registrert.

Idrettens barnerettigheter bestemmelser om barneidrett

Foreldrevett og regler

Det er viktig for oss at dere som foreldre/foresatte får den informasjon dere trenger, ikke vær redd for å ta kontakt.

Her er noen regler som vi i Ålgård turnforening ønsker dere skal ta til etterretning.

  • Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – er du ikke enig i det arbeidet vi gjør så ta kontakt med styret slik at vi kan snakke om det – tilby gjerne din hjelp.
  • Delta dersom det blir innkalt til foreldremøte.
  • Vis barna at du er engasjert men husk at det er barna som skal turne ikke du.
  • Respekter trenerne for det arbeidet de gjør, ved uenighet ta kontakt med hovedtrener for partiet – tilby gjerne din hjelp.
  • God folkeskikk skal læres hjemme det er deres ansvar.
  • Vis respekt for trening og konkurranse og pass på at barna kommer tidsnok og med riktig utstyr.
  • Ta dine og andres barn på alvor hold negative kommentarer for deg selv – de kan såre og ødelegge.
  • Husk å motivere ditt barn i medgang og motgang – vi skal gjøre det på hver trening.
  • Mye og tungt utstyr skal på plass på de fleste treningene – tilby gjerne din hjelp.
  • Still på dugnad – vi trenger den inntekten den gir.

Grunnlaget legges i Gym og Turn.

gymogturn-grunnlag

Del dette