Vi legger vekt på at barn, unge og voksne skal ha en kjekk turnopplevelse og treningsglede. Vi har et inkluderende og sosialt treningsmiljø og våre trenere er motiverte og dyktige de deltar jevnlig på kurs for å kunne gi våre gymnaster det beste tilbudet. Gymnastikk og turn legger det beste grunnlaget for all idrett. Det gir god kroppsbeherskelse, kordinasjon, styrke og utholdenhet.

Partier og priser:
Treningsavgift pr. halvår og medlemskontingent pr. kalender år.
2020 kontingent kr. 175,- + treningsavgift pr.semester
På treningsavgiften kommer et fakturagebyr på kr. 20,- (gjelder pr. faktura)

Dersom en vil gå på flere parti må en betale treningsavgift på alle parti, medlemskontingent betales bare en gang i året.

Dette er et parti for alle barn i alderen 2-3 år og 4 år sammen med en voksen (foreldre, besteforeldre eller annen voksen barnet føler seg trygg med)
Her er det barnet som styrer med en voksen ”assistent”
Det brukes apparater som ball, tau, matter, benk, tumbling, trampett etc.
Kontingent/Forsikring 2020 kr. 175,-.
Treningsavgift pr. semester (vår/høst) 2020 kr. 300,-
Her leker vi og har det gøy. Til juleoppvisning og våmønstring øver vi inn en øvelse/dans som vi viser frem.
Foreldre/foresatte følger barnet til trening, etterhvert som barna blir trygge, flytter foreldrene seg ut på gangen og venter på dem der. (ta gjerne med en bok, avis, strikketøy)
Kontingent/Forsikring 2020 kr. 175,-.
Treningsavgift pr. semester (vår/høst) 2020 kr. 300,-
Et parti som er bygd opp slik at barna har noe å strekke seg mot, fra helt enkle turnøvelser opp mot salto. Vi bruker ”Idrettens grunnstige” som grunnlag på treningene for å få et allsidig treningsgrunnlag.
Det brukes apparater som ball, tau, matter, benk, tumbling, trampett etc.
Vi deltar på turntreff og turnstevner.
Kontingent/Forsikring 2020 kr. 175,-.
Treningsavgift pr. semester (vår/høst) 2020 kr. 300,-
Vi begynner på det yngste partiet lærer enkle dansesteg til gøyale sanger og utvikler det videre på partiene for 4-6 og 7-10 trinn. Innføring i turn ved bruk av matter, rokkeringer, vimpler etc. Gymnastene lærer helt grunnleggende turn.
Kontingent/Forsikring 2020 kr. 175,-.
Treningsavgift pr. semester (vår/høst) 2020 kr. 300,-
Partiet vil bli startet opp høsten 2020?

Består av  trampett og tumbling.
Alderstrinn:
Aspirant:  9-11 år (Alle 9 åringer må ha gått på Saltostigen 2-4 klasse)
Rekrutt:  11-13 år
Junior:     13-18 år
Senior:     18 år → (må være gamle gymnaster som kan trene på egenhånd)

Vi deltar på turntreff, turnstevner og konkurranser innen troppsgymnastikk.
Aspirant/Rekrutt
Kontingent/Forsikring 2020 kr. 175,-.
Treningsavgift pr. semester (vår/høst) 2020 kr. 550,-
Junior
Kontingent/Forsikring 2020 kr. 175,-.
Treningsavgift pr. semester (vår/høst) 2020 kr. 675,-
Senior kr. 175,- inkl. forsikring (gjelder kun gamle konkurransegymnaster)

Aerobic, step og styrke timer,  Gym-X er for alle som har lyst til å trene, komme i form. Vi blir svette samtidig som vi har det gøy.
Kontingent/Forsikring 2020 kr. 175,-.
Treningsavgift pr. semester (vår/høst) 2020 kr. 425,-.
Hvis du trener både GymX og Damer betales kun kr.100,- pr.halvår for parti nr. 2.
Trener oppvisningsprogram som brukes på turnstevner, Krets-, Vestlands- og Landsturnstevner.
Deltar også på Gymnastrada og Golden age.
Kontingent/Forsikring 2020 kr. 175,-.
Treningsavgift pr. semester (vår/høst) 2020 kr. 425,-.
Hvis du trener både GymX og Damer betales kun kr.100,- pr.halvår for parti nr. 2.