Vi legger vekt på at barn, unge og voksne skal ha en kjekk turnopplevelse og treningsglede. Vi har et inkluderende og sosialt treningsmiljø og våre trenere er motiverte og dyktige de deltar jevnlig på kurs for å kunne gi våre gymnaster det beste tilbudet. Gymnastikk og turn legger det beste grunnlaget for all idrett. Det gir god kroppsbeherskelse, kordinasjon, styrke og utholdenhet.

Partier og priser:
Partiavgift pr. halvår og medlemskontingent pr. kalender år.
2022 kontingent kr. 175,- + partiavgift pr.semester
På partiavgiften kommer et fakturagebyr på kr. 20,- (gjelder pr. faktura)

Dersom en vil gå på flere parti må en betale treningsavgift på alle parti, medlemskontingent betales bare en gang i året.

Dette er et tilbud for barn fra 1. til 5. klasse
Etter Skole turn er et aktivitetstilbud mandag, tirsdag og torsdag, rett etter skoleslutt, frem til 16:00
Ferie Turn er heldags aktivitet i skolens Høstferie, Vinterferie og ukene i begynnelsen og slutten av sommerferien, da gjerne foreldre må jobbe mens skolebarn har fri.

Kontingent/Forsikring 2022 kr. 175,- i året.
(Alle som deltar på EST og Ferieturn må betale medlemskontingent. Disse pengene går til å dekke forsikring og kontingent til NIF, som gir oss tilgang til viktige verktøy og goder klubben får fra Norges Gymnastikk og Turn Forbund og NIF)
Etter skole turn, betales hver måned
Pris for en dag i uken kr. 670,-
Pris for 2 dager i uken kr 1340,-
Pris for 3 dager i uken 2010,-
Vi plukker opp barn fra Ålgård og Bærland Skole, med Turnbussen. Mandager og torsdager, går turnbussen også til Figgjo Skole
Prisen for å bli hentet er kr 30,- per tur.

For påmelding send mail til est.algardturn@gmail.com

Ferieturn betales ved påmelding og koster kr 370,- per dag
Pris for 1 dag kr 370,-
Pris for 2 dager kr 740,-
Pris for 3 dager kr 1110,-
Pris for 4 dager kr 1480,-
Pris for 5 dager kr 1850,-

For påmelding send mail til est.algardturn@gmail.com

Dette er et parti for alle barn i alderen 2-3 år og 4 år sammen med en voksen (foreldre, besteforeldre eller annen voksen barnet føler seg trygg med)
Her er det barnet som styrer med en voksen ”assistent”
Det brukes apparater som ball, tau, matter, benk, tumbling, trampett etc.
Kontingent/Forsikring 2022 kr. 175,-.
Partiavgift pr. semester (høst) 2022 kr. 450,-
Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktiviteter for barn. I konseptet gymlek kombineres gymnastikkens grunnelementer med lek. Dette gir barn allsidig bevegelsestrening og stimulering av grunnmotoriske ferdigheter.
Foreldre/foresatte følger barnet til trening og venter på tribunen.
Kontingent/Forsikring 2022 kr. 175,-.
Partiavgift pr. semester (høst) 2022 kr. 630,-
SALTO står for sosialt-allsidig-lek-turn-oppvisning. Vi trener airtrack, trampett og turn. Dette er et parti uten konkurranse for alle uansett hvor flink en er til å turne. Vi bruker ”Idrettens grunnstige og Salto” som grunnlag på treningene for å få et allsidig treningsgrunnlag.
Kontingent/Forsikring 2022 kr. 175,-.
Partiavgift pr. semester 1-7 trinn (høst) 2022 kr. 630,- 8-10 trinn kr. 700,-
Dette breddepartiet er for alle som liker å danse og turne. Vi begynner på det yngste partiet å lære enkle dansesteg til gøyale sanger, og utvikler det videre på partiene for 4-6, 5-6 og 7-10 trinn.

Gruppen har et mål om å jobbe med grunnleggende turnelementer med konseptet idrettens grunnstige som basis for treningsoppleggene. Denne gruppen lærer i tillegg Rogalands kretsdans og får en introduksjon til grunnleggende Tropps-element og apparater.

Kontingent/Forsikring 2022 kr. 175,-.
Partiavgift pr. semester 1-6 trinn (høst) 2022 kr. 630,- 7-10 trinn kr. 700,-

Dette er et tilbud til barn og ungdom/voksne som trenger tettere oppfølging, og ønsker idrett med spennende øvelser og utstyr.

Barn fra 1. til 7. trinn  og ungdom/voksne.

Kontaktperson: Eli Wiggen, epost eli.wiggen@gmail.com

https://gymogturn.no/grener-og-aktiviteter/konkurransegrener/paraturn/om-paraturn/

Kontingent\Forsikring 2022 kr. 175,-
Partiavgift pr. semester (høst) 2022 kr. 1100,-

Består av  trampett, tumbling og frittstående.
Alderstrinn:
Aspirant:  9-10 år
Rekrutt:  11-12 år
Junior:     13-18 år
Senior:     18 år →

Vi deltar på turntreff, turnstevner og konkurranser innen troppsgymnastikk.

Aspirant
Kontingent/Forsikring 2022 kr. 175,-.
Partiavgift pr. semester (høst) 2022 kr. 1440,- Konkurranselisens og startsavgift konkurranser kommer i tillegg.

Rekrutt
Kontingent/Forsikring 2022 kr. 175,-.
Partiavgift pr. semester (høst) 2022 kr. 1560,- Konkurranselisens og startsavgift konkurranser kommer i tillegg.

Junior/Senior
Kontingent/Forsikring 2022 kr. 175,-.
Partiavgift pr. semester (høst) 2022 kr. 1680,- Konkurranselisens og startsavgift konkurranser kommer i tillegg.

Frittstående Aspirant/Rekrutt
Kontingent\Forsikring 2022 kr. 175,-Partiavgift pr. semester (høst) 2022 kr. 400,- (hvis en også trener tropp) kr. 900,- (kun Frittstående) Konkurranselisens og startavgift konkurranser kommer i tillegg.

Aerobic, step og styrke timer,  Gym-X er for alle som har lyst til å trene, komme i form. Vi blir svette samtidig som vi har det gøy.
Kontingent/Forsikring 2022 kr. 175,-.
Partiavgift pr. semester (høst) 2022 kr. 700,-.
Hvis du trener både GymX og Damer betales kun kr.250,- pr.halvår for parti nr. 2.
Trener oppvisningsprogram som brukes på turnstevner, Krets-, Vestlands- og Landsturnstevner.
Deltar også på Gymnastrada og Golden age.
Kontingent/Forsikring 2022 kr. 175,-.
Partiavgift pr. semester (høst) 2022 kr. 700,-.
Hvis du trener både GymX og Damer betales kun kr. 250,- pr.halvår for parti nr. 2.

Dette er voksenturn, hvor en får trent på flere øvelser innenfor turn. Vi har både nybegynnere og tidligere gymnaster som går på dette partiet. Treningene er lagt opp slik at det passer for alle.

Deltar også på konkurranse mot juniorer og unge seniorer ved Juleoppvisning og vår mønstring, hvor eneste målet selvfølgelig er å vinne!

Alder: 18 år →

Kontingent/Forsikring 2022 kr. 175,-.
Partiavgift pr. semester (høst) 2022 kr. 700,-.