Vi legger vekt på at barn, unge og voksne skal ha en kjekk turnopplevelse og treningsglede. Vi har et inkluderende og sosialt treningsmiljø og våre trenere er motiverte og dyktige de deltar jevnlig på kurs for å kunne gi våre gymnaster det beste tilbudet. Gymnastikk og turn legger det beste grunnlaget for all idrett. Det gir god kroppsbeherskelse, kordinasjon, styrke og utholdenhet.

Partier og priser:
Partiavgift pr. halvår og medlemskontingent pr. kalender år.
2023 kontingent kr. 280,- + partiavgift pr.semester
På partiavgiften kommer et fakturagebyr på kr. 20,- (gjelder pr. faktura)

Dersom en vil gå på flere parti må en betale treningsavgift på alle parti, medlemskontingent betales bare en gang i året.

Dette er et tilbud for barn fra 1. til 5. klasse
Turn Fritidsordning er et aktivitetstilbud mandag, tirsdag og torsdag, rett etter skoleslutt, frem til 16:00

Ved skolestart høsten 2023 blir det Endret til tirsdag, onsdag og torsdag.

Kontingent/Forsikring 2023 kr. 280,- i året.
(Alle som deltar på TFO må betale medlemskontingent. Disse pengene går til å dekke forsikring og kontingent til NIF, som gir oss tilgang til viktige verktøy og goder klubben får fra Norges Gymnastikk og Turn Forbund og NIF).

TFO, betales hver måned.

Priser 1.-2. trinn per måned
Pris for 1 dag i uken: 400,-
Pris for 2 dager i uken: 650,-
Pris for 3 dager i uken: 800,-

Priser 3.-5 trinn per måned
Pris for 1 dag i uken: 800,-
Pris for 2 dager i uken: 1300,-
Pris for 3 dager i uken: 1600,-

Vi henter barn fra Ålgård skole, Figgjo Skole og Bærland Skole, med Turnbussen.
Prisen for å bli hentet er kr 200,- per måned uavhengig av antall dager.

For spørsmål send mail til est@algardturn.no
For innmelding klikk her: Påmeldingsskjema

Dette er et parti for alle barn i alderen 2-3 år og 4 år sammen med en voksen (foreldre, besteforeldre eller annen voksen barnet føler seg trygg med)
Her er det barnet som styrer med en voksen ”assistent”
Det brukes apparater som ball, tau, matter, benk, tumbling, trampett etc.
Kontingent/Forsikring 2023 kr. 280,-.
Partiavgift pr. semester (Høst) 2023 kr. 450,-
Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktiviteter for barn. I konseptet gymlek kombineres gymnastikkens grunnelementer med lek. Dette gir barn allsidig bevegelsestrening og stimulering av grunnmotoriske ferdigheter.
Foreldre/foresatte følger barnet til trening og venter på tribunen.
Kontingent/Forsikring 2023 kr. 280,-.
Partiavgift pr. semester (vår) 2023 kr. 630,-
SALTO står for sosialt-allsidig-lek-turn-oppvisning. Vi trener airtrack, trampett og turn. Dette er et parti uten konkurranse for alle uansett hvor flink en er til å turne. Vi bruker ”Idrettens grunnstige og Salto” som grunnlag på treningene for å få et allsidig treningsgrunnlag.
Kontingent/Forsikring 2023 kr. 280,-.
Partiavgift pr. semester 1-3 trinn (vår) 2023 kr. 630,- 4-10 trinn kr. 700,-
Dette breddepartiet er for alle som liker å danse og turne. Vi begynner på det yngste partiet å lære enkle dansesteg til gøyale sanger, og utvikler det videre på partiene for 5-10 trinn.

Gruppen har et mål om å jobbe med grunnleggende turnelementer med konseptet idrettens grunnstige som basis for treningsoppleggene. Denne gruppen lærer i tillegg Rogalands kretsdans og får en introduksjon til grunnleggende Tropps-element og apparater.

Kontingent/Forsikring 2023 kr. 280,-.
Partiavgift pr. semester 1-4 trinn (vår) 2023 kr. 630,- 5-10 trinn kr. 700,-

Dette er et tilbud til barn og ungdom/voksne som trenger tettere oppfølging, og ønsker idrett med spennende øvelser og utstyr.

Barn fra 1. til 7. trinn  og ungdom/voksne.

Kontaktpersoner: Ann Elin Lima, leder.algardturn@gmail.com og Margrethe Knoph Scheie, margretheks@gmail.com

https://gymogturn.no/grener-og-aktiviteter/konkurransegrener/paraturn/om-paraturn/

KontingentForsikring 2023 kr. 280,-
Partiavgift pr. semester (vår) 2023 kr. 1100,-

Består av  trampett, tumbling og frittstående.
Alderstrinn:
Aspirant:  9-10 år
Rekrutt:  11-12 år
Junior:     13-18 år
Senior:     18 år →

Vi deltar på turntreff, turnstevner og konkurranser innen troppsgymnastikk.

Aspirant
Kontingent/Forsikring 2023 kr. 280,-.
Partiavgift pr. semester (vår) 2023 kr. 1440,- Konkurranselisens og startsavgift konkurranser kommer i tillegg.

Rekrutt
Kontingent/Forsikring 2023 kr. 280,-.
Partiavgift pr. semester (vår) 2023 kr. 1560,- Konkurranselisens og startsavgift konkurranser kommer i tillegg.

Junior/Senior
Kontingent/Forsikring 2023 kr. 280,-.
Partiavgift pr. semester (vår) 2023 kr. 1680,- Konkurranselisens og startsavgift konkurranser kommer i tillegg.

Frittstående Aspirant/Rekrutt
KontingentForsikring 2023 kr. 280,-
Partiavgift pr. semester (vår) 2023 kr. 400,- (hvis en også trener tropp) kr. 900,- (kun Frittstående) Konkurranselisens og startavgift konkurranser kommer i tillegg.

Frittstående Junior
KontingentForsikring 2023 kr. 280,-
Partiavgift pr. semester (vår) 2023 kr. 450,- (hvis en også trener tropp) kr. 900,- (kun Frittstående) Konkurranselisens og startavgift konkurranser kommer i tillegg.

Aerobic, step og styrke timer,  Gym-X er for alle som har lyst til å trene, komme i form. Vi blir svette samtidig som vi har det gøy.
Kontingent/Forsikring 2023 kr. 280,-.
Partiavgift pr. semester (vår) 2023 kr. 700,-.
Hvis du trener både GymX og Damer betales kun kr.250,- pr.halvår for parti nr. 2.
Trener oppvisningsprogram som brukes på turnstevner, Krets-, Vestlands- og Landsturnstevner.
Deltar også på Gymnastrada og Golden age.
Kontingent/Forsikring 2023 kr. 280,-.
Partiavgift pr. semester (vår) 2023 kr. 700,-.
Hvis du trener både GymX og Damer betales kun kr. 250,- pr.halvår for parti nr. 2.
Dette er voksenturn, hvor en får trent på flere øvelser innenfor turn. Vi har både nybegynnere og tidligere gymnaster som går på dette partiet. Treningene er lagt opp slik at det passer for alle.

Deltar også på konkurranse mot juniorer og unge seniorer ved Juleoppvisning og vår mønstring, hvor eneste målet selvfølgelig er å vinne!

Alder: 18 år →

Kontingent/Forsikring 2023 kr. 280,-.
Partiavgift pr. semester (vår) 2023 kr. 700,-.

Ferie Turn er heldags aktivitet i skolens Høstferie, Vinterferie og ukene i begynnelsen og slutten av sommerferien, da gjerne foreldre må jobbe mens skolebarn har fri.

Kontingent/Forsikring 2023 kr. 280,- i året.

(Alle som deltar på Ferieturn må betale medlemskontingent. Disse pengene går til å dekke forsikring og kontingent til NIF, som gir oss tilgang til viktige verktøy og goder klubben får fra Norges Gymnastikk og Turn Forbund og NIF).

Ferieturn betales ved påmelding.

Pris per dag: 370,-

For spørsmål send mail til est@algardturn.no

For å finne påmeldinger kan du gå hit:

Arrangementer – Ålgård turn