Ålgård turnforening ble stiftet i 1894 av Ole Værsland.

Våren og sommeren 1894 ble det observert en tropp kvikke og spenstige unge gutter drive med gymnastiske øvelser på lekeplassen utenfor Ålgård bruksskole.

Det var Ålgård Turnforening som her hadde begynt sin trening etter at de 24. mars s.å. var blitt stiftet.

Ole Værsland ble de første 30 år klubbens bærende kraft som leder av klubben og som instruktør.

I 1896 stod lokaler ferdig med turnsal, garderobe og forsamlingsværelse. Nå ble det også til et dameparti som Ole Værsland var den selvskrevne instruktør for. Nå bestod foreningen av et herreparti og et dameparti.

(hentet fra jubileumsboka 1894-1994)


Grunnlaget legges i Gym og Turn

  • Nå i 2021 har vi 50 trenere og ca. 800 medlemmer i alderen 2år og opp til voksne damer.

    Det er høy aktivitet på våre treninger i Turnhallen og gymsalen på Gjesdal ungdomsskole.

  • Grunnlaget legges i Gym og Turn – aktiviteter for barn og unge, en allsidig trening i ung alder legger grunnlaget for lang idrettsglede. Barn trives nå de har fremgang og får lære nye øvelser.