Velkommen til et nytt høstsemester

Vi starter opp i uke 35 for de fleste partier. Turn jenter 4-6 år har oppstart i uke 36. Drill starter opp når vi får nok påmeldte gymnaster. Husk at du må være påmeldt parti og ha mottatt bekreftelse av plass på mail. Det er kun de som er registrert … Les mer

Dugnad er både sosialt og gøy

  Vi ønsker at alle foresatte kan være med på dugnad for klubben. Våre to store dugnader er: Landstreffet (russetreff) og Jul i Kongeparken. I tillegg kommer dugnader som kiosk, baking etc. Vi trenger inntekten til drift, utstyr og for å holde medlemskontingent og treningsavgift nede. Del dette!